گزارش تصویری روز جهانی خرس‌های سفید قطبی

خرس‌های قطبی بزرگترین گوشتخواران خشکی هستند اما با گرم شدن زمین زندگی آنها نیز با خطر مواجه شده و با وجود داشتن جثه تنومند و مهارت فوق‌العاده در شکار در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند به طوری که گفته می‌شود تا سال ۲۰۵۰، دو سوم جمعیت ۳۰ هزار قلاده‌ای خرس قطبی نابود خواهد شد.

خرس‌های قطبی بزرگترین گوشتخواران خشکی هستند اما با گرم شدن زمین زندگی آنها نیز با خطر مواجه شده و با وجود داشتن جثه تنومند و مهارت فوق‌العاده در شکار در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند به طوری که گفته می‌شود تا سال ۲۰۵۰، دو سوم جمعیت ۳۰ هزار قلاده‌ای خرس قطبی نابود خواهد شد.
برای حفاظت بیشتر از خرس‌های قطبی روز ۲۷ فوریه برابر با ۹ اسفند روز جهانی این موجودات زیبا نامگذاری شده تا از انقراض این گونه ارزشمند جلوگیری شود.

Share