گزارش تصویری دیدار سردار دهقان با خانواده شهیدان عشوری و علیزاده

ابوالفضل شکری: سردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در امور صنایع دفاعی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ادامه حضور خود در گیلان با سفر به شهرستان رودسر با خانواده شهید حسن عشوری و همچنین خانواده شهید امیررضا علیزاده دیدار کرد.  

ابوالفضل شکری: سردار حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در امور صنایع دفاعی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ادامه حضور خود در گیلان با سفر به شهرستان رودسر با خانواده شهید حسن عشوری و همچنین خانواده شهید امیررضا علیزاده دیدار کرد.

 

Share