گزارش تصویری تودیع و معارفه رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان

مهتاب باقرزاده: مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان عصر امروز یکشنبه برگزار شد. در این مراسم با حضور یوسف بهتری رئیس فدراسیون در رشت، ابراهیم محمد علی پور به عنوان رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان معرفی شد.  

مهتاب باقرزاده: مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان عصر امروز یکشنبه برگزار شد. در این مراسم با حضور یوسف بهتری رئیس فدراسیون در رشت، ابراهیم محمد علی پور به عنوان رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی گیلان معرفی شد.

 

Share