نمایندگان مردم به فریاد کشاورزان گیلانی برسند | روند مایوس کننده تخصیص کود اوره به کشاورزان گیلانی

دبیر انجمن صنفی نهاده های کشاورزی استان گیلان با تاکید براینکه درخواست های خرید کارگزاران پس از آغاز فصل زمستان با تاخیر های دوماهه در حال تخصیص و تحویل هستند، افزود: در آستانه آغاز فصل نشای برنج در استان، وضعیت توزیع این کود در استان دارای روند مناسبی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عرفان منصوریان در گفتگویی با بیان اینکه کود های ازته خصوصا کود شیمیایی اوره یکی از نیاز های اساسی کشاورزان برای تولید با کیفیت و با کمیت محصولات زراعی و باغی هستند، گفت: با وجود خرید های قابل کارگزاران فروش نهاده های کشاورزی و پیگیری های مدیران محترم سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی استان گیلان، روند تخصیص و حمل این نهاده مهم به استان بسیار کند انجام می شود.

دبیر انجمن صنفی نهاده های کشاورزی استان گیلان با تاکید براینکه درخواست های خرید کارگزاران پس از آغاز فصل زمستان با تاخیر های دوماهه در حال تخصیص و تحویل هستند، افزود: در آستانه آغاز فصل نشای برنج در استان، وضعیت توزیع این کود در استان دارای روند مناسبی نیست.

وی تامین کود اوره یارانه ای را یکی از مطالبات مهم کشاورزان گیلانی دانست و متذکرشد: نمایندگان مردم گیلان در مجلس باید در این مواقع به داد کشاورزان تلاشگر استان برسند و خواسته های آن ها را پیگیری کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه حمایت از بخش مظلوم کشاورزی، حمایت از تولید و اشتغال و امنیت غذایی کشور است، گفت: کند شدن روند توزیع کود در نزدیکی فصل نشای برنج، حوزه تامین و توزیع کود های کشاورزی را دچار مشکل خواهد کرد.

وی خواستار تخصیص های بیشتر کود اوره از سوی وزارت محترم جهاد کشاورزی و حمل به موقع از سوی پتروشیمی های کشور به کشاورزان گیلانی شد و خاطرنشان کرد: نباید با سهل انگاری ها، انگیزه تولید محصولات کشاورزی را دربین کشاورزان گیلانی کمرنگ کرد.

منصوریان با تصریح براینکه کشاورزان گیلانی با وجود وسوسه های زمین خواران با عزت و افتخار پای تولید و حفظ امنیت غذایی و اراضی اجداد خود ایستاده اند، تاکید کرد: دولت مردان و نمایندگان مجلس نیز باید برای تحقق شعار های رونق تولید و حمایت از بخش کشاورزی به سوی رفاه و حصول مطالبات کشاورزان قدم بردارند.

Share