مهدی عبداله زاده مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان ماسال شد

مهدی عبداله زاده بعنوان مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان ماسال انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهدی عبداله زاده بعنوان مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان ماسال انتخاب شد.

 فیروز رمضانی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان ماسال با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از ۱۰ ماه از شروع به کار رسمی شرکت تعاونی توسعه و عمران ماسال به منظور پیشبرد اهداف و چشم انداز های شرکت هیات مدیره تصمیم گرفت که مهدی عبداله زاده لنگ را بعنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفی نمایید و از زحمات مدیرعامل سابق ( آقای تورج قلی پور) عضو هیات مدیره تجلیل و قدردانی شود.

وی افزود: آقای قلی پور به علت مشکلات شخصی فرصت همکاری بعنوان مدیریت را دیگر نداشت. همچنین آقای مهدی عبداله زاده از فعالین اقتصادی شهرستان، مدرس و مشاور کسب و کار و آشنا به مسائل مدیریتی و اقتصادی بوده و تمام مراحل قانونی این انتخاب انجام و مورد تایید کارگروه تخصصی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار گرفت.

رمضانی با بیان اینکه این شرکت دارای ۱۴۲۰ سهامدار بوده، افزود: اعضای هیات مدیره این شرکت را آقایان تورج قلی پور، سعید میره جینی، شاهدوست حسنخانی، علیرضا روستای شالمایی، سید یاسین صفوی و مهدی ایزدی تشکیل میدهند.

Share