محمدجواد حسن پور به عنوان معاون فرماندار شهرستان شفت منصوب شد

محمدجواد حسن پور به عنوان معاون فرماندار شهرستان شفت معرفی و جایگزین طاهر کوهی در این سمت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاونت فرمانداری شهرستان شفت به محمدجواد حسن پور رسید.

با پایان ماموریت طاهر کوهی و بازگشت او به محل اصلی اشتغالش در سازمان صمت، محمدجواد حسن پور به عنوان معاون فرماندار شهرستان شفت معرفی شده است.

گفتنی است، حسن پور سابقه بخشداری رانکوه از توابع شهرستان املش را در کارنامه کاری خود دارد.

Share