تزریق هزار و ۳۲۵ دوز واکسن به سالمند و معلول گیلانی

مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان امروز گفت: هزار و ۱۰۰ سالمند و معلول گیلانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند و ۲۲۵ نفر از کادر مراقبت این سالمندان نخستین مرحله واکسن کرونا را امروز دریافت می‌کنند تا علیه این بیماری ایمن شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان امروز گفت: هزار و ۱۰۰ سالمند و معلول گیلانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند و ۲۲۵ نفر از کادر مراقبت این سالمندان نخستین مرحله واکسن کرونا را امروز دریافت می‌کنند تا علیه این بیماری ایمن شوند.

دکتر رخشاد افزود: دومین مرحله واکسیناسیون این افراد ۱۵ روز دیگر انجام می‌شود.

Share