الیاس حضرتی به عنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی انتخاب شد

به دنبال استعفای آقای مهدی کروبی برای چهارمین بار از دبیرکلی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی باتفاق آرای شورای مرکزی به عنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، الیاس حضرتی باتفاق آرای شورای مرکزی، به‌عنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی انتخاب شد.

به‌دنبال استعفای مهدی کروبی برای چهارمین بار از دبیرکلی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی به اتفاق آرای شورای مرکزی، به‌عنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی انتخاب شد.

در جلسه امروز شورای مرکزی اعتماد ملی، اعضای حزب با اکثریت آرا، مهدی کروبی را به‌عنوان رهبر معنوی حزب انتخاب کردند.

Share