اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان انتخاب شدند

انتخابات اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار شد که بر اساس آرای مأخوذه محمدرضا ضیاآبادی دانشجوی رشته برنامه‌ریزی شهری به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انتخابات اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار شد که بر اساس آرای مأخوذه محمدرضا ضیاآبادی دانشجوی رشته برنامه‌ریزی شهری به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.

سایر اعضای شورای مرکزی به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی

مقطع / رشته

احسان درستکار

دکتری شهرسازی

امیرمحمد امجدیان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سید محمد آل طه

کارشناسی مکانیک

آرمان زینعلی

کارشناسی علوم ورزشی

سیده ساجده ایرانی

کارشناسی علوم تربیتی

عزیزه علی نژاد

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

محمدعلی زارعی

کارشناسی عمران

فاطمه کشتکار

کارشناسی علوم تربیتی

 

Share