گزارش تصویری رژه خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن در آستارا

آرش جوهری: راهپیمایی امسال ۲۲ بهمن متفاوت‌تر از سال‌های گذشته در سطح شهرستان مرزی بندر آستارا به صورت خودرویی و موتوری برگزار شد.

آرش جوهری: راهپیمایی امسال ۲۲ بهمن متفاوت‌تر از سال‌های گذشته در سطح شهرستان مرزی بندر آستارا به صورت خودرویی و موتوری برگزار شد.

Share