گزارش تصویری بارش برف زمستانی در اطاقور

ابوالفضل شکری: بارش برف زمستانی روستاهای بالادست بخش اطاقور شهرستان لنگرود را سفیدپوش کرده است.

ابوالفضل شکری: بارش برف زمستانی روستاهای بالادست بخش اطاقور شهرستان لنگرود را سفیدپوش کرده است.

Share