نفوذ و خیانت داخلی در ماجرای خرابکاری نطنز | عوامل ترور شهید فخری زاده شناسایی شدند

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «در نطنز از طریق نفوذ و خیانت داخلی این خرابکاری صورت گرفته است و افرادی که در این زمینه عامل بودند شناسایی و تحت تعقیب هستند.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جماران، مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران گفت: این قانون یک زمان بندی دارد یک بعد آن که اصلی ترین بخش آن می باشد و از ۵ اسفند آغاز می شود، توقف اجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» می باشد اما آنچه مربوط به قبل ۵ اسفند است شروع به ساخت، نصب سانتریفیوژ های پیشرفته بود که سازمان انرژی اتمی کامل اجرا کرده است.

گزارش های دریافتی از سازمان انرژی اتمی مثبت بوده است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: از اهداف قانون