برای برخورد با فساد در شهرداری همراهی شورا لازم است | جزییات تعمیرات ساختمان دانشسرای رشت

عضو شورای شهر رشت در خصوص ساختمان دانشسرا رشت نیز با بیان اینکه فردی برای تعمیرات ساختمان اعلام آمادگی کرده است، ادامه داد: این فرد پولی نمی‌خواهد بگیرد و در ازای پول، تهاتر دیون انجام گیرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، امیرحسین علوی، عضو شورای شهر رشت در جلسه علنی شورا با اشاره به اینکه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق نهایی شده است، گفت: شهردار به زودی بودجه را به شورا ارسال می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد: تشکر می‌کنم که امسال با نظم خوبی تعرفه عوارض و بودجه برنامه‌ریزی شده است.

علوی در خصوص گزارشی که شهردار در رابطه با هزینه‌های جاری ارسال کرده است، گفت: همیشه در هزینه‌های جاری افزایش داشتیم و شهرداری باید نگاه خود را به اداره سازمان خود، عوض کند.

کار کردن در شهرداری رشت سخت و طاقت فرسا شده است

این عضو شورای شهر رشت با تأکید بر اینکه باید در انجام امورات، هزینه‌ها را کنترل کنند، اظهار کرد: به نظر من شهردار می‌خواهد هزینه‌ها را کم کند اما کار کردن در سازمان سخت و طاقت فرسا شده است.

علوی با بیان اینکه شهردار به تنهایی در حال کار کردن است و شورای شهر باید در مسیر فعالیت‌ها به شهرداری بیشتر کمک کند، تصریح کرد: شورا در ماه‌های پایان کار باید دقیق‌تر عمل کند.

برای برخورد با فساد در شهرداری همراهی شورا لازم است

وی با اشاره به اینکه شهردار رشت با شعار فساد ستیزی به شهرداری آماده است، گفت: برای برخورد با فساد در شهرداری همراهی شورا نیز لازم است.

عضو شورای شهر رشت در خصوص ساختمان دانشسرا رشت نیز با بیان اینکه فردی برای تعمیرات ساختمان اعلام آمادگی کرده است، ادامه داد: این فرد پولی نمی‌خواهد بگیرد و در ازای پول، تهاتر دیون انجام گیرد.

علوی افزود: میراث فرهنگی نیز متقاضی است تا نیمی از مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان که تعمیرات سقف است را پرداخت کند و از شهرداری و شورا می‌خواهم که این قضیه را پیگیری کند.

Share