یک مسلمان، پنبه را از گوش رییس جمهور درآورد که صدای مردم ستمدیده را بشنود

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام روز دوشنبه ۲۹ دیماه در یک پیام کوتاه در توئیتر، از مدیریت غیرعلمی و بی توجهی رئیس جمهور به نابودی سرمایه و اعتماد مردم در بورس، انتقاد نمود و تاکید کرد: یک مسلمان، پنبه از گوش رئیس جمهور درآورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محسن رضایی در اکانت شخصی خود در شبکه های اجتماعی (از جمله توییتر)، نوشت:

«آقای روحانی در پاسخ به نگرانی اقتصاددانها گفته بود “پنبه در گوش” خود بگذارید که خبرهای مثبت بورس ما را نشنوید. ظاهراً خود نیز چنین کرده است. یک مسلمان، پنبه را از گوش رییس جمهور درآورد که صدای مردم ستمدیده را بشنود».