گیلان دومین تولید کننده کیوی کشور | بیش از ۵۰ درصد محصول صادر می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه برداشت کیوی در گیلان به پایان رسید، افزود: بیش از ۱۸۰ هزار تن محصول کیوی از شش هزار و هفت هکتار از باغات کیوی برداشت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مسعود الماسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه برداشت کیوی در گیلان به پایان رسید، افزود: بیش از ۱۸۰ هزار تن محصول کیوی از شش هزار و هفت هکتار از باغات کیوی برداشت شد.

وی با اشاره به اینکه تالش، رودسر، آستارا، آستانه اشرفیه و رشت با ۷۲۵۰ بهره بردار عمده شهرستان‌های تولید کننده کیوی در گیلان است، ادامه داد: ارزش اقتصادی کیوی برداشت شده بیش از ۱۴ هزار میلیارد برآورد و میزان برداشت نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد محصول کیوی استان صادر می‌شود، اظهار داشت: کیوی تولید شده گیلان به کشورهای آذربایجان، روسیه، گرجستان، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

قابل ذکر است برداشت محصول کیوی از باغهای گیلان از آبان آغاز می‌شود و ارقام عمده کیوی تولیدی در استان هایوارد، گلد و رد است.

Share