گزارش تصویری از آیین افتتاحیه طرح های توسعه ای منطقه آزاد انزلی

پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) ۱۸ طرح توسعه ای منطقه آزاد انزلی به ارزش سرمایه‌گذاری هشت هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال به دستور رئیس جمهوری و از طریق ارتباط تصویری افتتاح شد.

پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) ۱۸ طرح توسعه ای منطقه آزاد انزلی به ارزش سرمایه‌گذاری هشت هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال به دستور رئیس جمهوری و از طریق ارتباط تصویری افتتاح شد.

Share