کاندیداهای ریاست جمهوری ملزم به ارائه برنامه مکتوب در زمان ثبت نام نیستند

نمایندگان مجلس ماده ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند که در آن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظف به ارائه‌ی برنامه در زمان ثبت نام می‌شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهادش برای حذف ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در این ماده آمده که داوطلبان در زمان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ارائه دهند که این کار در زمان ثبت نام لزومی ندارد.

وی توضیح داد: بعد از تایید صلاحیت داوطلبان، شورای نگهبان از کاندیداها برنامه می‌خواهد و در طول مبارزات انتخاباتی نیز کاندیداها باید به افکار عمومی و صدا و سیما برنامه‌هایشان را ارائه دهند، لذا ارائه برنامه در زمان ثبت نام مناسب نیست.

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، به عنوان مخالف حذف این ماده از طرح گفت: ارائه‌ی برنامه ابتدایی در زمان ثبت نام باعث می‌شود که هر کسی در انتخابات نخواهد ثبت نام کند و یک سنجشی برای سنجیدن شخص محسوب می‌شود این محدودیت لحاظ شده منطقی است.

کمال علیپور نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، به عنوان موافق حذف این ماده از طرح اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در مواد ۱، ۲ و ۳ این طرح شرایط احراز کاندیداهای ریاست جمهوری را مشخص کرده است پس این بند مازاد بوده و هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد.

احد آزادیخواه نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت که باید برنامه شفاف ارائه شود اما این ربطی به زمان ثبت نام ندارد.

محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور نیز گفت: وزارت کشور در زمان ثبت نام فقط می‌تواند برنامه را گرفته و به شورای نگهبان بدهد، لذا باید بعد از تایید صلاحیت‌ها برنامه ارائه شود.

در ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده بود: در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست‌ جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

مهلت ۱۵ روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۵۷) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده ۵۷ –شورای نگهبان ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه می‌نماید و یک نسخه از آن‌ را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و از سوی وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد.

همچنین ماده ٩ این طرح در مورد کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی از سوی داوطلبان تا تعیین تکلیف سایر مواد ارجاعی به کمیسیون مراعا ماند.

Share