پادکست | «کُوو ایران برکت»؛ تزریق امید توأم با افتخار ملی

در نهمین قسمت از پادکست دیارمیرزا به ساخت واکسن ایرانی کرونا توسط گروه دارویی شفا فارمد وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام پرداخته ایم.

در نهمین قسمت از پادکست دیارمیرزا به ساخت واکسن ایرانی کرونا پرداخته ایم که نهم دی ماه با نام«کُوو ایران برکت» اولین تزریق انسانی آن بر روی دختر رییس ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد.

راوی: مهتاب باقرزاده

دانلود

Share