موافقت وزیر کشور با تجمیع روستاهای دوباج و درباج و تبدیل به روستای دواج در لشت نشا

نماینده عالی دولت در لشت نشا گفت: به دلیل اینکه کد روستایی روستای دوباج حذف نشده بود و همچنان وجود داشت، فرمانداری رشت در این خصوص نامه‌نگاری‌هایی انجام داد که جدیدا به نتیجه رسید و کد روستایی این روستا حذف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عبدالرضا رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به زارع استاندار گیلان با تجمیع روستاهای دوباج و درباج از توابع دهستان علی آباد زیبا کنار بخش لشت نشاء شهرستان رشت و تبدیل به روستای دواج موافقت کرد.

 در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار گیلان آمده است؛ در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری با تجمیع روستاهای دوباج و درباج از توابع دهستان علی آباد زیبا کنار بخش لشت نشاء شهرستان رشت و تبدیل به روستای دواج موافقت می شود.

در همین راستا جهانبخش جم، بخشدار لشت نشا در گفتگو با «لشت نشا خبر»، اظهار کرد: پیش از تقسیمات کشوری سال ۱۳۷۴ روستای دواج برای بخش خشکبیجار و روستای امین آباد برای بخش لشت نشا بود که پس از تقسیمات روستای دواج به لشت نشا و امین آباد به خشکبیجار اضافه شد.

وی همچنین ادامه داد: روستای دوباج نیز برای لشت نشا بود که پس از اضافه شدن روستای دواج به بخش لشت نشا عملا این دو روستا با هم ترکیب شدند و روستای دوباج دیگر وجود نداشت.

نماینده عالی دولت در لشت نشا افزود: به دلیل اینکه کد روستایی روستای دوباج حذف نشده بود و همچنان وجود داشت، فرمانداری رشت در این خصوص نامه‌نگاری‌هایی انجام داد که جدیدا به نتیجه رسید و کد روستایی این روستا حذف شد.

جم همچنین در خصوص روستای درباح نیز گفت: در بخش لشت نشا روستایی به این نام وجود ندارد و تنها اتفاقی که صورت گرفت حذف کد روستایی دوباج بود که عملا این روستا نیز وجود نداشت و تنها کد روستایی داشت.

Share