سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین تامین اجتماعی گیلان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، شهربانو صابر به سمت سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین این مجموعه منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با صدور حکمی از سوی علی حسین نژاد، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، شهربانو صابر کارشناس متخصص مرکز ارتباطات مردمی بعنوان سرپرست مرکز ارتباطات مردمی و خدمات نوین این اداره کل منصوب شد.

علی حسین‌نژاد در مراسم معارفه‌ای که با حضور معاونین و روسای امور اداری و حراست استان برگزار شد با تاکید بر پتانسیل‌ها و قابلیت‌های موجود در بانوان که دقت نظر، مسئولیت‌پذیری، سعه صدر و پیگیری از شاخص‌های آن می‌باشد با بیان اهمیت جایگاه مرکز ارتباطات مردمی به منزله پل ارتباطی با مخاطبان و پیشانی اولیه پاسخگویی به مراجعان، تعامل و تقویت همه جانبه الزامات کار در این بخش را یک ضرورت برشمرد و با اشاره به رویکرد و چشم‌انداز سازمان برای حرکت در مسیر خدمات نوین و توسعه فرایندهای دیجیتالی، خواستار جدیت برای آگاهی بخشی به جامعه هدف از طریق این حوزه شد.

مدیرکل استان با آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید مرکز ارتباطات مردمی، رسیدگی به مشکلات و تلاش برای پاسخگوئی در کوتاهترین زمان را از اولویت‌های مورد انتظار برشمرده و بر جلب رضایتمندی حداکثری تاکید کرد.

Share