دستگیری مهناز استقامتی معاون سابق شهرداری رشت در برخورد با فساد در شهرداری تهران

شهردار تهران در واکنش به خبر دستگیری شهرداران مناطق ۲و ۸ گفت: فساد در هر دوره مدیریتی و توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس کنند در برخورد با آن تبعیضی وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مرتضی رحمانی شهردار منطقه ۲ و مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ تهران بازداشت شدند.

واکنش حناچی به خبر دستگیری شهرداران مناطق ۲و ۸

پیروز حناچی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره ماجرای دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۸ در پایتخت اظهار داشت: مدیریت فعلی شهرداری همواره در برخورد با فساد پیشتاز و پیش قدم بوده است و همانگونه که بارها اعلام کرده‌ایم در صورت کشف اسناد فساد و یا دلایلی مبنی بر تخلف یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی صلاح شهرداری تهران تابع قانون است و سریعاً وارد عمل خواهد شد.

وی افزود: معتقدم فساد در هر دوره مدیریتی و توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس کنند در برخورد با آن تبعیضی وجود دارد. تأکید دارم خدمات صادقانه خانواده شهرداری و تلاش‌های مدیران در این شرایط نباید تحت الشعاع این موارد قرار گیرد.

گفتنی است مسعود نصرتی در حالی مهناز استقامتی را به عنوان معاون شهرسازی و معماری و همچنین همسر او حامد اخوان را به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری رشت منصوب کرده بود که، مهناز استقامتی تنها یک هفته بیشتر در محل کار خود در شهرداری رشت حضور نداشت و رشت را ترک کرد.

نکته جالب این است که از استقامتی به عنوان مدیر نمونه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران تقدیر شده بود!

 

Share