داستان ارسال ۱۰۲ اتوبوس به قزوین و اعتراض شورای شهر پس از سه سال!

رضا رسولی نیز در این خصوص اظهار کرد: اتوبوس‌هایی که الان عنوان می‌شود اسقاطی شده است، زمانی که به قزوین ارسال شدند، سرپا بودند و الان عنوان می‌شود که اتوبوس‌ها جز بدنه چیزی ندارند و باید فروخته شوند!

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اسماعیل حاجی‌پور در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر رشت در خصوص ارسال اتوبوس‌های شهرداری رشت به قزوین جهت تعمیر، گفت: سه سال پیش تعداد ۱۰۲ اتوبوس به قزوین ارسال شد که از این تعداد ۳۵ اتوبوس قابل استفاده نیست و در نظر داریم این تعداد را به سازمان همیاری‌ها بفروشیم و مبلغ آن را برای پرداخت بدهی دفتری به اتوبوسرانی قزوین و مابقی مبلغ را صرف بازسازی سایر اتوبوس‌های متوقفی که در ان توقفگاه وضعیت مناسبی برای تعمیر دارند، هزینه کنیم.

وی همچنین ادامه داد: از این تعداد اتوبوس‌ها، تاکنون ۱۵ عدد به رشت ارسال شدند.

شهردای باید از کسانی که در خصوص ارسال اتوبوس‌ها به قزوین کم‌کاری کردند، شکایت کند

بهراد ذاکری، دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در این مورد گفت: باید در مورد کم کارهای صورت گرفته در این باره مدیران سابق پاسخگو باشند و اگر قصوری از آنها سر زده است، باید خسارت آن را پرداخت کنند.

وی گفت: زمانی که اتوبوس‌ها برای اورهال(تعمیرات اساسی) ارسال گردید مصوبه‌ای و مدرکی در مورد این ارسال اتوبوس وجود ندارد و شهرداری موظف است شکایت حقوقی خود را برای افرادی که در این مورد تخلف یا سستی کردند، انجام دهد.

اتوبوس‌ها در زمان ارسال سرپا بودند و اکنون می‌گویند فقط بدنه دارند!

به گزارش دیارمیرزا، رضا رسولی نیز در این خصوص اظهار کرد: اتوبوس‌هایی که اکنون مطرح شده اند، اسقاطی شده است، زمانی که به قزوین ارسال شدند، سرپا بودند و الان عنوان می‌شود که اتوبوس‌ها جز بدنه چیزی ندارند و باید فروخته شوند!

احمد رمضانپور نرگسی، رییس شورای شهر رشت گفت: برای اینکه ضرر به بیت المال وجود نیاید پیشنهاد می‌کنم این لایحه به مدت یک هفته مسکوت بماند و مدارک و مستندات به شورا ارسال شده و اگر کمیسیون‌های مربوطه به تصمیم مشترکی رسیدند در صحن اعلام می‌شود و اگر دیدیم که مدارک و مستندات برای کمیسیون‌ها قابل قبول نبود این لایحه را از دستور جلسه خارج خواهیم کرد تا تعیین و تکلیف‌های حقوقی آن انجام شود.

در پایان این لایحه برای یک هفته مسکوت ماند.

Share