خوانش بازمانده یک سنگ قبر تاریخی کشف شده در حریم قلعه رودخان گیلان

ولی جهانی، معاون میراث‌فرهنگی گیلان اظهار داشت: یک سنگ قبر تاریخی مربوط به منطقه قلعه رودخان در موزه رشت مورد خوانش قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون میراث‌فرهنگی گیلان گفت: یک سنگ قبر تاریخی کشف شده در حریم قلعه رودخان گیلان به منظور تخمین قدمت و مشخص شدن وجه تسمیه آن مورد خوانش قرار گرفت.

ولی جهانی از دلایل اهمیت این سنگ قبر گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت کشف این سنگ قبرعدم وجود گورستان تاریخی در این منطقه است؛ با توجه به کشف آن در حاشیه رودخانه احتمال وجود گورستان در مناطق بالا دست داده می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی گیلان در ادامه گفت: این سنگ قبر تاریخی که اکنون در موزه باستانشناسی رشت قرار دارد، توسط باستان‌شناسان مورد مطالعه قرار گرفته و امید است نتایج حاصل از این پژوهش‌ها بتواند اطلاعات جدید و مهمی در خصوص این قلعه شاخص و منطقه قلعه رودخان در اختیار باستان‌شناسان قرار دهد تا زمینه مطالعات آتی را فراهم آورد.

Share