تفاهم نامه گردشگری خلاق بین شهرهای رشت، مشهد و اصفهان منعقد شد

تفاهم نامه گردشگری خلاق بین شهرهای رشت، مشهد و اصفهان در راستای تعاملات و تبادلات فرهنگی و اجتماعی در مسیر توسعه صنعت گردشگری و معرفی ظرفیت های غنی فرهنگی، مذهبی، تاریخی، طبیعی به منظور ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به شهروندان و گردشگران با هدف شناخت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه ها و ظرفیتهای گردشگری خلاق موجود منعقد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تفاهم نامه گردشگری خلاق بین شهرهای رشت، مشهد و اصفهان در راستای تعاملات و تبادلات فرهنگی و اجتماعی در مسیر توسعه صنعت گردشگری و معرفی ظرفیت‌های غنی فرهنگی، مذهبی، تاریخی، طبیعی به منظور ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به شهروندان و گردشگران با هدف شناخت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌ها و ظرفیتهای گردشگری خلاق موجود، ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی فی ما بین تفاهم کنندگان به منظور همکاری و مشارکت سه جانبه منعقد شد.

آشنایی فعالین حوزه گردشگری و شهروندان با ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری طرفهای تفاهم نامه با تاکید بر فعالیتهای نو آورانه، تعامل و هم افزایی طرفهای تفاهم نامه با تکیه بر بهره برداری از ظرفیتهای گردشگری اعضا با محوریت رویکرد گردشگری خلاق، تشریک مساعی و همکاری در جهت معرفی و ارتقا برند‌های گردشگری از اهداف مذکور این تفاهم نامه می‌باشد.

Share