اینفوگرافیک: چگونه از بخار گرفتن عینک هنگام استفاده از ماسک جلوگیری کنیم؟

افراد عینکی وقتی در فصل زمستان از بیرون وارد خانه یا هر فضای گرم دیگری می‌شوند، عینکشان بخار می‌گیرد و این دقیقا همان شرایطی است که به هنگام استفاده هم‌زمان از ماسک و عینک برای فرد رخ می‌دهد

بخار کردن عینک بعد از ماسک زدن شاید امروزه دغدغه خیلی از افراد باشد. هنگامی که هم‌زمان از عینک و ماسک استفاده می‌کنید، تنفس شما که هوای گرم است از بالای ماسک خارج شده و به شیشه سرد عینک برخورد می‌کند و همین مسئله موجب می‌شود که عینک شما بخار بگیرد.

طراح: صابر عاشری

 

Share