هشدار دادستانی تالش در خصوص برگزاری مراسم جشن در حیاط خلوت و اماکن خصوصی

اباصلت جهانگیری، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تالش در خصوص برگزاری هرگونه مراسم جشن و سرور در حیاط خلوت و اماکن اختصاصی هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اباصلت جهانگیری، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تالش در خصوص برگزاری هرگونه مراسم جشن و سرور در حیاط خلوت و اماکن اختصاصی هشدار داد.

در اطلاعیه دادستانی تالش آمده است:

فرماندار محترم شهرستان تالش
سلام علیکم؛

هشدار قانونی: قابل توجه برگزارکنندگان هرگونه مراسم جشن و سرور درحیاط خلوت و اماکن اختصاصی

عطف به اخبار و اطلاعات موثق واصله و متعاقب آن با بررسی معموله از اماکن موصوف با وقوف به اینکه اشخاصی بی‌پروا و بدون مراعات اقل از مقررات بهداشتی اقدام به برپایی این گونه مراسم در محوطه اختصاصی نموده و بدان طریق موجب تجمع اشخاص در محیط شده، اعم از فضای باز یا بسته؛ که در نهایت موجب شیوع بیماری مهلک ناشی از انتقال ویروس کرونا بوده، که هم اکنون دامنه سرایت آن نه تنها فراتر از قلمرو هر شهر و روستا بوده بلکه جمله‌ی جهانیان را فراگرفته؛ آن چه در این اثناء موجد این بیماری خانمان‌سوز بوده و هست تجمع عامل انسانی، خاصه از نوع بی‌مسئولیت‌ها و بی‌تفاوت به حقوق عامه و شهروندی است؛ که در واقع امنیت عمومی جامعه و سلامت کلیه مردم را به مخاطره انداخته و بدین‌سان هدیه مراسم شادمانی منتهی به مرگ و میر بوده و ختم آن به مراسم سوگواری می‌شود. از طرفی کشنده بودن این ویروس با انقضای یکسال مستمر از تاریخ پیدایش آن به طور روزانه در آحاد مردم مبرهن و آشکار است؛ ویروسی که در محدوده سرایتش حد و مرز نداشته، پیر و جوان، فقیر و غنی مراسم جشن و سرور و غم و اندوه و… توفیری نداشته؛ بنابراین داده‌های تحقیقاتی از اشخاص بستری در بیمارستان‌های تالش و شهرستان‌های مجاور، به وضوح حکایت از اوضاع و احوال آن‌ها داشته، به نحوی که یا راساً در این گونه مراسم شرکت داشتند و یا اینکه به هر طریق ممکن عامل و ناقل ویروس بوده‌اند. به شرح آمده اقدام به هرگونه تجمعات مذکور و مشابه آن که بهداشت فردی و عمومی افراد را تهدید می‌نماید و درنتیجه سلامت اجتماعی را به خطر انداخته؛ با وصفی که رفتارهای معموله نوعاً اقدام از روی قصد و عمد تلقی شده؛ چراکه خطرات موجودش بر هیچ انسان‌ عاقلی پوشیده نیست. لذا با ایادی مرتبط با قضایا به ویژه صاحبین املاک و اماکن مذکور و میزبان آن محل، گردانندگان آن مراسم از جمله گروه موسیقی و… به لحاظ وقوع جرایم تحت عناوین قید شده وفق مقررات قانونی و خارج از نوبت برخورد خواهد شد.

Share