طرح: چِقَد جَنگلَ خوسی، ملّتَ وَسی؟

۱۱ آذر سالروز به شهادت رسیدن مردی است که تا پای جان برای آزادی مردم مبارزه کرد.یاد و خاطره سردار بزرگ میرزا کوچک جنگلی را گرامی می داریم. طرح: محمدجواد کوچک پور دانلود

۱۱ آذر سالروز به شهادت رسیدن مردی است که تا پای جان برای آزادی مردم مبارزه کرد.یاد و خاطره سردار بزرگ میرزا کوچک جنگلی را گرامی می داریم.

طرح: محمدجواد کوچک پور

دانلود

Share