دعوت به خویشتنداری چراغ سبز به تروریستهاست| امید بستن به رفع تحریم با مذاکره خطاست

رئیس قوه قضائیه گفت: غربی هایی که در مقابل ترور دعوت به خویشتنداری می کنند، در واقع به تروریست ها چراغ سبز نشان می دهند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: شهیدفخری زاده قهرمان «بی اثر کردن تحریم و تهدید» دشمن در حوزه هسته ای و دفاعی است.

وی ادامه داد: با اینکه بیشترین تهدید و تحریم در حوزه صنایع هسته ای و دفاعی کشور بوده ولی فخری زاده ها و شهریاری ها با قدرت آفرینی در این حوزه، تحریم ها را بی اثر کرده اند. منطق تولید قدرت با وجود تحریم و فشار، الگوی جوانان امروز کشور در همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی است.

رئیس قوه قضائیه گفت: جریان تحریف در حال القای ترس و یأس و تسلیم در برابر دشمن است. قوی شدن در همه عرصه هاست که جریان تحریف را مفتضح و جریان تحریم را ناامید خواهد کرد.

رئیسی گفت: دادستان کل کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کارگروه ویژه ای برای تعقیب عاملان و آمران ترور تشکیل دهد. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی و انهدام شبکه نفوذ در جای جای کشور و کسانی که از داخل به دشمن سیگنال توطئه می دهند، لحظه ای درنگ نکنند.

رئیسی ادامه داد: در انجام اقدامات بازدارنده نسبت به دشمن، نباید کوتاهی کرد چراکه دشمن فقط منطق قدرت را می شناسد. تحریم و ترور دو روی یک سکه هستند؛ غربی هایی که در مقابل ترور دعوت به خویشتنداری می کنند، در واقع به تروریست ها چراغ سبز نشان می دهند. امید بستن به رفع تحریم با مذاکره خطاست. تجربه نشان داده که در مقابل اهل «تحریم و ترور»، فقط باید قوی شد.

Share