گزارش تصویری اختتامیه همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی

امیرصالح غنجی: اختتامیه همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای با حضور شخصیتهای ملی و استانی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

امیرصالح غنجی: اختتامیه همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای با حضور شخصیتهای ملی و استانی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share