مشکلات آدینه روی میز فرماندار رشت | تسریع در اجرای پروژه با ورود بنیاد برکت

علی فتح اللهی با بیان اینکه مشکلات پیش روی این پروژه موجب ایجاد دغدغه برای تعدادی از مردم شده است، افزود: خوشبختانه با ورود بنیاد برکت در روند اجرایی این پروژه، امیدواری جهت تسریع در اجرای این پروژه ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مشکلات پروژه مجتمع آدینه رشت با حضور فرماندار رشت و ادارات ذیربط، بررسی شد.

جلسه بررسی مشکلات مجتمع تجاری آدینه به ریاست فرماندار شهرستان رشت و با حضور ادارات ذیربط برگزار شد.

علی فتح اللهی در این جلسه با بیان اینکه مشکلات پیش روی این پروژه موجب ایجاد دغدغه برای تعدادی از مردم شده است، افزود: خوشبختانه با ورود بنیاد برکت در روند اجرایی این پروژه، امیدواری جهت تسریع در اجرای این پروژه ایجاد شده است.

وی با اشاره به برخی از مشکلات اداری پیش روی این پروژه، از همه دستگاه‌های اجرایی خواست: انعطاف و تسریع لازم در اجرای این پروژه را در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.

Share