مجازات حبس برای متصرفین اراضی منطقه حفاظت شده سیاه‌کشیم

علی اصغر آزاد، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه‌سرا اظهار داشت: با صدور دادنامه از سوی دادگاه صومعه‌سرا سه و نیم هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده سیاه کشیم رفع تصرف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با صدور دادنامه از سوی دادگاه صومعه‌سرا سه و نیم هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده سیاه کشیم رفع تصرف شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه‌سرا با اعلام این خبر گفت: طی صدور حکمی از سوی قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری۲ صومعه‌سرا، دوتن از متصرفین اراضی ملی منطقه حفاظت شده سیاه کشیم در شهرستان صومعه سرا علاوه بر محکومیت به جزای حبس به مدت سه و شش ماه ،به رفع تصرف و باز گرداندن وضعیت زمین به شرایط قبل محکومیت شدند.

علی‌اصغر آزاد اظهار داشت: متصرفین که مرتکب تصرف مجدد با علم و آگاهی شده بودند مستند به ماده۶۹۰ و ۶۹۳قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم شدند. که نشان از عزم جدی دستگاه قضایی در مجازات متصرفین و متجاوزین به انفال دارد.

Share