باید در برابر جبهه عظیم استکبار جبهه‌سازی کنیم

حبیبی در رابطه با اولویت های این مجموعه مطرح کرد: با در این مجموعه، کشف نیروهای جوان زبده، مومن، پای کار نظام برای جبهه‌سازی باید اولویت داشته باشد؛ اکنون در گام دوم انقلاب، جوانان محور بیانیه اند، ازاینرو باید نقشه عملیاتی برای تحقق محورهای بیانیه فراهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حسن حبیبی، مسئول بسیج فرهنگیان سپاه قدس گیلان در نشست صمیمی با دبیرجبهه فرهنگی گیلان و شورای جمعیت جوان فرهنگیان استان مطرح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند از کارهای جزیره‌ای کاری بر نمی‌آید، بنابراین ما نیز باید در برابر جبهه عظیم استکبار جبهه‌سازی کنیم، این موضوع سبب شد تا بحث جبهه‌سازی با جدیت دنبال شود و از مدل‌های موفق کارتشکیلاتی هم بهره برداری شود.

حبیبی در ادامه گفت:‌ در ساماندهی جبهه مردمی باید از ظرفیت بسیج مساجد، هیأت‌ها ی مذهبی، مؤسسات مهدویت، مؤسسات قرآنی و… استفاده کرده تا افراد آتش به اختیار و ظرفیت‌های میلیونی را بیابیم.

وی اشاره کرد: نیروهایی که در این مؤسسات یا مساجد حضور داشتند، در شیوع بیماری کرونا کارهای جهادی همچون گند زدایی، خرید مایحتاج خانه‌ها و توزیع محلول‌های بهداشتی انجام می‌دادند.

حبیبی در رابطه با اولویت های این مجموعه مطرح کرد: با در این مجموعه، کشف نیروهای جوان زبده، مومن، پای کار نظام برای جبهه‌سازی باید اولویت داشته باشد؛ اکنون در گام دوم انقلاب، جوانان محور بیانیه اند، ازاینرو باید نقشه عملیاتی برای تحقق محورهای بیانیه فراهم کرد.

مسئول بسیج فرهنگیان سپاه قدس گیلان در آخر اشاره کرد:‌ عزیزان من این جبهه نه تنها نباید رقیب گروه‌های فرهنگی دیگر باشد بلکه باید تشکل‌های فرهنگی دیگر را زیر بال خود بگیرد تا نقش تسهیل‌گری و هم افزایی داشته باشد. از وارد شدن در کارهای سیاسی و حزبی به دور باشید و با تکیه بر ایمان، صادقانه همراه با منطق قوی و عمل صالح خود، برنامه‌های دشمنان را خنثی کنید.

Share