گزارش تصویری گرامی‌داشت روز آتش نشان در رشت

به مناسبت۷ مهر روز آتش‌نشانی و ایمنی رژه ناوگان خودرویی سازمان آتش‌نشانی رشت صبح روز دوشنبه برگزار شد.

به مناسبت۷ مهر روز آتش‌نشانی و ایمنی رژه ناوگان خودرویی سازمان آتش‌نشانی رشت، مراسم اعطای نشان و همچنین عملیات آتش نشانان شهرباران صبح روز دوشنبه برگزار شد.

 

Share