گزارش تصویری گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در انزلی

امیر محبوب یگانه: گزارش تصویری گرامیداشت روز جهانی دریانوردی با شعار کشتیرانی پایدار برای سیاره پایدار و با حضور مسئولین استانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان برگزار شد.

امیر محبوب یگانه: گزارش تصویری گرامیداشت روز جهانی دریانوردی با شعار کشتیرانی پایدار برای سیاره پایدار و با حضور مسئولین استانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان برگزار شد.

Share