گزارش تصویری تشییع پیکر جانباز شهید «محمدجواد عشوری» در لنگرود

ابوالفضل شکری: پیکر جانباز گرانقدر «محمدجواد عشوری» در لنگرود تشییع شد. گفتنی است شهید محمدجواد عشوری متولد ۳۰ خرداد سال ۱۳۴۵در منطقه عملیاتی فکه سال ۱۳۶۲ بر اثر تیر مستقیم دشمن به پهلوی چپ و قطع نخاع از ناحیه کمر به درجه رفیع جانبازی نائل گردید.  

ابوالفضل شکری: پیکر جانباز گرانقدر «محمدجواد عشوری» در لنگرود تشییع شد. گفتنی است شهید محمدجواد عشوری متولد ۳۰ خرداد سال ۱۳۴۵در منطقه عملیاتی فکه سال ۱۳۶۲ بر اثر تیر مستقیم دشمن به پهلوی چپ و قطع نخاع از ناحیه کمر به درجه رفیع جانبازی نائل گردید.

 

Share