گزارش تصویری اجتماع بزرگ اربعین حسینی در رشت

امیرصالح غنجی: اجتماع اربعین حسینی صبح روز پنجشنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

امیرصالح غنجی: اجتماع اربعین حسینی صبح روز پنجشنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

Share