مالک جدید داماش هنوز مدارکی ارائه نداده است | ضرب الاجل برای واریز بدهی انتقال امتیاز داماش

مدیرکل ورزش و‌جوانان استان گیلان با اعلام این خبر که فدراسیون فوتبال ضرب الاجلی را برای واریز بدهی بابت انتقال امتیاز برای داماش تعیین کرده است اظهار داشت: تنها موضوعی که کار را برای داماشی ها سخت کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان در خصوص واگذاری امتیاز باشگاه داماش گیلان به دی اسپورت اظهار داشت: قرارداد انتقال امتیاز بین مالک قبلی و شخص جدید که مدعی مالکیت باشگاه ترکیه ای است منعقد شده است اما برای اینکه روال قانونی انتقال امتیاز طی شود باید به اداره کل ورزش و جوانان مراجعه کرده و مجوز فعالیت خود را دریافت کند.

 بخشی با بیان عبارت فوق گفت: روند قانونی انتقال امتیاز شامل اخذ صلاحیت فنی و امنیتی شخص خریدار امتیاز می شود که شامل همه باشگاه ها می شود و باید وی این مراحل قانونی را طی کرده و حتی دفتر باشگاه را به ما معرفی کند اما هنوز مالک جدید به ما مراجعه نکرده و مدارکی ارائه نداده است.

وی ادامه داد: زمانی این انتقال امتیاز قطعیت پیدا می کند که ما مجوز فعالیت برای مالک جدید صادر کنیم. خوشبختانه وضعیت داماش در بحث مالکیت؛ چند مالکیتی نبوده و چند سالی امتیاز باشگاه در اختیار اسماعیل حاجی پور بود و زحمات زیادی را برای این تیم کشیده اند. وضعیت این تیم به شکلی است که شاکی خصوصی ندارد و فقط تنها مشکل داماش به بدهی باقی مانده بابت خرید امتیاز در فصل گذشته برمی گردد که بایستی مبلغ قابل توجه ای را به باشگاه اروند از بابت انتقال امتیاز پرداخت کند.

مدیرکل ورزش و‌جوانان استان گیلان با اعلام این خبر که فدراسیون فوتبال ضرب الاجلی را برای واریز بدهی بابت انتقال امتیاز برای داماش تعیین کرده است اظهار داشت: تنها موضوعی که کار را برای داماشی ها سخت کرده است فرصتی است که فدراسیون فوتبال جهت واریز بدهی باقی مانده باشگاه داماش بابت انتقال امتیاز اروند خرمشهر تعیین کرده است البته ما زمان زیادی را برای حل این مسئله از فدراسیون فوتبال درخواست کردیم به همین دلیل نیز باشگاه داماش ناچار به واگذاری امتیاز تیم شده است اما به این مسئله نیز معتقد هستیم که اگر قرار است اتفاق بدی برای باشگاه داماش بیفتد همان بهتر که خودمان مالکیت باشگاه را برعهد گرفته و مدیریت کنیم. با این وجود تا زمانی که احراز هویت مالک جدید انجام نشود این انتقال امتیاز صورت نگرفته و جنبه قطعیت پیدا نخواهد کرد.

Share