ذاکری نه به مهدوی رای داد و نه احمدی؛ پوزش از مردم بابت کم توانی‌ در ایجاد تغییر

برای ثبت در تاریخ بماند همچنان که در زمان انتخاب حاج محمدی به ایشان رای ندادم امروز هم انتخاب من همراه نشدن با جریان حاکم بر مدیریت شهری از بیرون و درون است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شامگاه چهارشنبه اعضای شورا سرانجام پس از چند جلسه آبستراکسیون دور یک میز نشستند و با ۹ رای، سیدمحمد احمدی فرماندار سابق رشت و مشاور کنونی استاندار گیلان را به عنوان شهردار جدید رشت انتخاب کردند.

در این بین امیرحسین علوی به عیسی مهدوی فرماندار کنونی تالش رای داد و بهراد ذاکری نیز با خروج از صحن تصمیم گرفت که به هیچ یکی از گزینه‌ها رای ندهد.

بهراد ذاکری در همین زمینه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«تصمیم درست از نظر من رای ندادن به هیچ کدام از دو کاندیدای شهرداری رشت بود چرا که معتقدم ارائه برنامه‌ها هیچ تاثیری در این انتخاب نداشت.
برای ثبت در تاریخ بماند همچنان که در زمان انتخاب حاج محمدی به ایشان رای ندادم امروز هم انتخاب من همراه نشدن با جریان حاکم بر مدیریت شهری از بیرون و درون است.
بابت کم توانی‌ام در ایجاد تغییر از همه کسانی که به من رای دادند پوزش می‌طلبم».

Share