از جذابیت سازمان سیما، منظر برای اعمال نفوذ تا تذکر درباره کندی پروژه‌ها

علوی در مورد عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت گفت: از جمله انتقاداتی که به این سازمان وارد است، کندی کار در برخی از پروژه مانند مزار دکتر حشمت و یادمان شهدای گمنام پارک ملت است.

اختصاصی اطلاع رسانی دیارمیرزا، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت، یکی از سازمانهایی بوده که همواره نوع خدمات آن چه در حوزه زیباسازی، نصب المان‎ها و همچنین فضاسازی شهری مورد توجه شهروندان بوده است.

امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا در مورد عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت گفت: هم اکنون شاهد فعالیتهای زیباسازی در سطح شهر هستیم و در جلسه آخر کمیسیون عمران نیز مدیرعامل این سازمان گزارش فعالیت خود را ارائه داد که برای برخی فعالیتهای انجام شده از آن‌ها قدردانی شد و همچنین برای برخی از کارها نیز مورد تذکر قرار گرفت.

عضو شورای شهر رشت در مورد موضوعاتی که مورد تذکر اعضای شورا قرار گرفته است به دیارمیرزا گفت: زیباسازی جداره شهری، ساخت المان‌ها و ضرورت استفاده از هنرمندان مختلف از جمله این موارد بوده است و همچنین تاکید شد که مردم نباید حس کنند که کل شهر توسط یک پیمانکار در حال زیباسازی است و تنوع لازم باید وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از فعالیتهایی که در حال حاضر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز در حال انجام است مورد رضایت اعضای شورا قرار گرفته، تصریح کرد: البته اشکالاتی وجود دارد که برای رفع این اشکالات تذکراتی به سازمان سیما و منظر داده شده است. از جمله انتقادات دیگری که به این سازمان وارد است، کندی کار در برخی از پروژه مانند مزار دکتر حشمت و یادمان شهدای گمنام پارک ملت است.

علوی با اشاره به اینکه‌عدم استفاده از هنرمندان برجسته در المان‌سازی از جمله ضعف‌های سازمان سیما، منظر و فضای سبز بوده که حتی در سال‌های گذشته و مدیریت‌های قبل نیز وجود داشته و برطرف نشده است، گفت: متاسفانه هنوز اثر فاخری در شهر رشت ساخته نشده است و این نقیصه بزرگی است که از گذشته وجود داشته و تا الان هم بر طرف نشده است.

وی ادامه داد: برای ماندگار شدن المان‌ها و بروز کارهای فاخر در حوزه فضای سبز، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت نیازمند تغییر نگرش است.

علوی با بیان اینکه متاسفانه این سازمان همیشه با دخالت‌های بی‌مورد مواجه بوده است، گفت: نظارت‌های لازم بر انتخاب پیمانکارها صورت نمی‎گیرد زیرا این سازمان، برای اعمال نظر برخی افراد جذابیت زیادی دارد.

Share