آمادگی جسمانی فوق العاده تکاور ارتش+ فیلم

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: وقتی رهبر عزیزمون میگه شاید شروع جنگ با دشمن باشه اما پایانش رو ما رقم میزنیم اول به پشتوانه خداست دوم با تکیه به همین جوونای قدرتمند و باشرف ارتشی و سپاهیه. دانلود

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: وقتی رهبر عزیزمون میگه شاید شروع جنگ با دشمن باشه اما پایانش رو ما رقم میزنیم اول به پشتوانه خداست دوم با تکیه به همین جوونای قدرتمند و باشرف ارتشی و سپاهیه.

دانلود

Share