۱۰۰ درصد بودجه پنج ماه نخست منطقه سه شهرداری رشت محقق شد

خرمدل اظهار داشت: با این وضعیت مالی شهرداری، توانستیم ۱۰۰ درصد بودجه پنج ماه نخست در منطقه سه را محقق کنیم و لازم به ذکر است که بخشی از این درآمد به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اسناد خزانه دریافتی از ادارات و ارگان‌های دولتی منطقه تامین گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون مالی و اقتصادی منطقه سه شهرداری رشت، اظهار داشت: بیشترین حجم بودجه درآمدی مناطق از عوارض ساخت و ساز می‌باشد اما با توجه به گرایش شهروندان به عدم رعایت ضوابط شهرسازی، حجم دریافت پروانه کاهش پیدا خواهد کرد و به مراتب درآمد شهرداری علی‌الخصوص مناطق رو به افول خواهد رفت.

هاجر خرمدل اذعان داشت: با این وضعیت مالی شهرداری، توانستیم ۱۰۰ درصد بودجه پنج ماه نخست در منطقه سه را محقق کنیم و لازم به ذکر است که بخشی از این درآمد به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اسناد خزانه دریافتی از ادارات و ارگان‌های دولتی منطقه تامین گردید.

معاون مالی و اقتصادی منطقه سه شهرداری رشت در پایان با اشاره به دست و پا گیر بودن ضوابط شهرداری و ساخت و سازهای غیر اصولی شهرداری، خواستار اصلاح ضوابط و نظارت بیشتر نهادهای ذی‌ربط شد.

Share