گزارش تصویری ویژه برنامه روز عاشورا هیئت روضات‌الحسین(ع) رشت

مهتاب باقرزاده: ویژه برنامه روز عاشورا هیئت روضات الحسین(ع) رشت ظهر امروز با اجرای تعزیه آغاز و در ادامه نیز پس از اقامه نماز ظهر عاشورا، برنامه مداحی و آتش زدن خیمه ها اجرا شد.

مهتاب باقرزاده: ویژه برنامه روز عاشورا هیئت روضات الحسین(ع) رشت ظهر امروز با اجرای تعزیه آغاز و در ادامه نیز پس از اقامه نماز ظهر عاشورا، برنامه مداحی و آتش زدن خیمه ها اجرا شد.

Share