گزارش تصویری سوگواری محرم هیات روضات الحسین(ع) رشت

امیرصالح غنجی: مراسم سوگواری محرم هیات روضات الحسین(ع) رشت از ۳۰ شهریوز آغاز شده است و همزمان با هشتمین شب محرم، یادواره شهدای هیات و منطقه گلسار برگزار شد.

امیرصالح غنجی: مراسم سوگواری محرم هیات روضات الحسین(ع) رشت از ۳۰ شهریوز آغاز شده است و همزمان با هشتمین شب محرم، یادواره شهدای هیات و منطقه گلسار برگزار شد.

Share