گزارش تصویری دومین عصر شعر عاشورایی در رشت

دومین عصر شعر عاشورایی (سوگ سربلند) به همراه گرامی‌داشت شاعر عاشورایی استاد جلیل واقع طلب در حسینه هنر رشت برگزار شد.

دومین عصر شعر عاشورایی (سوگ سربلند) به همراه گرامی‌داشت شاعر عاشورایی استاد جلیل واقع طلب در حسینه هنر رشت برگزار شد.

عکاس: محمدرضا بازرگانی

 

Share