گزارش تصویری اجتماع محکومیت اهانت به رسول اکرم(ص) در گلزار شهدای رشت

امیرصالح غنجی: اجتماع محکومیت اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت نورانی رسول اکرم(ص) در گلزار شهدای رشت برگزار شد.      

امیرصالح غنجی: اجتماع محکومیت اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت نورانی رسول اکرم(ص) در گلزار شهدای رشت برگزار شد.

 

 

 

Share