موافقت تامین اجتماعی کشور با زمین پیشنهادی ساختمان اداری-درمانی تامین اجتماعی صومعه سرا

در نامه ای به معاون مالی تامین اجتماعی کشور؛ موافقت مدیرکل فنی تامین اجتماعی کشور با زمین پیشنهادی ساختمان اداری_درمانی تامین اجتماعی صومعه سرا اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  در نامه ای به معاون مالی سازمان؛ موافقت مدیرکل فنی سازمان تامین اجتماعی کشور با زمین پیشنهادی ساختمان اداری_درمانی تامین اجتماعی صومعه سرا اعلام شد.
مهندس فرج زاد‌ه ها مدیرکل فنی مهندسی سازمان تامین اجتماعی کشور طی نامه ای به حق پرست معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی کشور موافقت خود با زمین پیشنهادی جهت ساخت ساختمان اداری_درمانی تامین اجتماعی شهرستان صومعه سرا را با توجه به بازدید مجدد از این زمین اعلام کرد.

Share