محمدرضا فروتن تمامی شایعه‌ها درباره تغییر جنسیت را تکذیب کرد

در ادامه شایعات شب ذشته در اینستاگرام، امروز محمدرضا فروتن در صفحه اینستاگرامی خود تمامی شایعه‌ها را تکذیب کرد و حق پیگیری و شکایت از اشخاصی که چنین اطلاعات نادرستی را بدون تحقیق اعلام کردند را محفوظ میداند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدرضا فروتن در صفحه اینستاگرامی خود تمامی شایعه‌ها درباره تغییر جنسیت خود را تکذیب کرد.

در ادامه شایعات شب گذشته در اینستاگرام، امروز محمدرضا فروتن تمامی شایعه‌ها را تکذیب کرد و حق پیگیری و شکایت از اشخاصی که چنین اطلاعات نادرستی را بدون تحقیق اعلام کردند را محفوظ میداند.

Share