محمدحسین قربانی عضو موظف هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی شد

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ضمن تمدید عضویت یک عضو سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی، دو عضو موظف جدید سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی چابهار و انزلی را تعیین کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ اعضای موظف جدید سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی چابهار و انزلی را تعیین کردند.

بر اساس این تصمیم، آقای محمد بیرانوندی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به مدت سه سال جایگزین خانم زهرا اربابی می شود.

هم چنین، آقای محمد حسین قربانی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای وحید طالب پور امیرهنده می شود.

علاوه بر این، عضویت آقای محمدرضا ربانی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی به مدت سه سال تمدید می شود.

Share