قاسم زاده سرپرست تامین اجتماعی شعبه بندرانزلی شد

به دنبال نائل گردیدن رئیس تامین اجتماعی شعبه بندرانزلی به افتخار بازنشستگی، معاون بیمه ای این واحد تابعه استان، با حفظ سمت تا تعیین رئیس جدید عهده دار سرپرستی شعبه گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، سرپرست موقت شعبه بندرانزلی تعیین گردید.

به دنبال نائل گردیدن مجید بصیری رئیس تامین اجتماعی شعبه بندرانزلی به افتخار بازنشستگی، با صدور حکمی از سوی علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، حسن قاسم زاده، معاون بیمه ای این شعبه، با حفظ سمت تا تعیین رئیس جدید شعبه عهده دار سرپرستی این واحد تابعه گردید.

شعبه بندرانزلی در زمره واحدهای تیپ یک ممتاز در تقسیم بندی کشوری و یکی از شعب قدیمی تامین اجتماعی گیلان محسوب می گردد.

Share