ریاست دوره ای خانه احزاب گیلان به اصولگرایان رسید

ریاست دوره ای احزاب خانه گیلان در این دوره به ریاست داراب مجد در دست اصولگرایان قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، رئیس سومین دوره خانه احزاب گیلان  اظهار داشت: پس از دو دوره ریاست اصلاح طلبان و مستقلین در انتخابات و رای گیری دور سوم، اصولگرایان ریاست خانه احزاب را برعهده گرفتند.

داراب مجد با بیان اینکه در مسند ریاست خانه احزاب مسولئیت ما چند برابر می شود، ادامه داد: در مسند ریاست خانه احزاب باید فراجناحی عمل کنیم و نمی توانیم دفاعیات مان صرفا از حزب خاصی باشد.

وی با اشاره به اینکه احزاب حلقه واسط بین مردم و حکومت هستند، افزود: هر حزبی سلیقه ی بخشی از افکار عمومی را نشان می دهد  بنابراین در مسند ریاست خانه احزاب باید یاور و مطالبه گر همه مردم باشیم.

مجد، هدف از تاسیس خانه احزاب را حفظ دموکراسی عنوان و بیان کرد: ما برای دموکراسی و آزادی که شعار انقلاب ما بود، خون دادیم و می خواهیم تا از قانون و مطالبات مردم از حکومت دفاع کنیم و در این راه اهتمام داریم.

در حال حاضر ۱۰ حزب در خانه احزاب گیلان متشکل از سه فراکسیون فعالیت می کنند.

Share